2011, ജൂലൈ 16, ശനിയാഴ്‌ച

ഉറവ

അയാള്‍ ചുറ്റിനും നോക്കി ,
കുറെ നിഴല്‍ രൂപങ്ങള്‍
തനിക്കു ചുറ്റും
നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.
അയാള്‍ കണ്ണുകള്‍
മുറുക്കിയടച്ചു .
തുറന്നപ്പോള്‍
അയാള്‍ കണ്ടത്
ഇരുട്ടാണ്‌ .
അയാള്‍ അവിടെ
നിന്നുപോയി.
ഉറവ തീര്‍ന്നതുപോലെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അനുയായികള്‍